Corona ook besmettelijk voor relatie tussen werknemer en leidinggevende

Corona ook besmettelijk voor relatie tussen werknemer en leidinggevende

Eén op de drie* werknemers sinds uitbraak pandemie meer ontevreden over baas

Verplicht thuiswerk en de strenge afstandsregels op de werkvloer doen geen goed aan de relatie tussen werknemers en hun management. Een derde van de werknemers is minder tevreden over zijn baas. Ze verwachten duidelijkere en transparantere communicatie met een flinke portie empathie van een baas die vooral coach is. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van HR-dienstverlener Tempo-Team in samenwerking met prof. dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven.

Managers krijgen van hun medewerkers een laag gemiddeld rapportcijfer van 6,2 op 10. 33% geeft zijn of haar baas zelfs een onvoldoende 5 op 10. Kregen de stemming en het welbevinden van de werknemersdoor corona een knauw, en werden ze daardoor strenger voor leidinggevenden? Als het aan de managers ligt niet, want een kwart vindt dat hun stijl er het afgelopen jaar net op vooruitging. Ook op het vlak van autonomie zag 34% van de leidinggevenden een sterke vooruitgang sinds de eerste lockdown,terwijl maar 17% van de werknemers het zo aanvoelde.

Ook het vele thuiswerk blijkt, in deze uitzonderlijke tijden, de verwachtingen van werknemers te beïnvloeden. Werknemers verwachten van leidinggevenden dat die goed en transparant communiceren. Vooral wie thuiswerkt wil dat hun managers duidelijk aangeven waaraan goede prestaties moeten voldoen. Wie thuis en kantoor combineert vindt dat het management minder bezorgd moet zijn om medewerkers (30%), maar heeft wel meer nood aan transparantie en goede communicatie (45%).

Het is niet zo vreemd dat uitdagingen de kop opsteken als een volledig team plots van thuis uit moet werken. Dit vereist een aangepaste managementstijl gebaseerd op vertrouwen en waardering. Dat alles sluit perfect aan bij de trend in bedrijven en organisaties om meer in te zetten op leidinggevenden met een coachende stijl. Deze managers staan dichter bij hun team dan het hiërarchische type, dat minder vertrouwen geeft en eerder geneigd is om het doen en laten van de medewerkers te controleren”, licht prof. dr. Anja Van den Broeck toe.

Toch past nog bijna één op de drie managers eerder in de controlerende categorie. Eén op de tien werknemers heeft ook het gevoel dat zijn leidinggevende hem niet vertrouwt. Er is dus ruimte voor verbetering.

Uit het onderzoek blijkt verder dat, naast communicatie en transparantie, ongeveer één op de drie werknemers vriendelijkheid en empathie vooropstellen als belangrijkste eigenschappen van een goedeleidinggevende. Dat idee leeft nog sterker bij arbeiders (39%) ten opzichte van bedienden (34%) en ambtenaren (31%). Een faire verdeling van de taken (25%) en eerlijkheid bij het belonen van geleverde inspanningen (24%) staan ook met stip aangeduid.

De kwaliteiten van een goede leidinggevende verschillen ook voor mannen en vrouwen. Mannen vinden het belangrijker dan vrouwen dat de manager zo veel mogelijk taken delegeert en ten dienste staat van zijn werknemers. Vrouwen verkiezen dan weer een wat actievere leidinggevende, die makkelijk aanspreekbaar is en de groepssfeer bewaakt. Bedrijfsgrootte speelt ook mee: werknemers in een grote organisatie hebben het gevoel dat hun leidinggevenden hun bijdrage meer waarderen en hen meer vertrouwen dan medewerkers in een KMO.

De manier waarop een leidinggevende zijn of haar job aanpakt, heeft een grote impact op de werkbeleving en het optimaal functioneren van zijn of haar team. Een managementstijl die werknemers ervaren als positief, zorgt voor meer werkplezier en engagement”, besluit Wim Van der Linden, woordvoerder van Tempo-Team. “Nog meer dan anders is het in deze tijden belangrijk om de voeling met je medewerkers niet te verliezen en in te spelen op hun individuele noden”.

*Dit blijkt uit een online bevraging van een representatieve steekproef van 2.506 werknemers en 269 werkgevers in België, representatief op het vlak van taal, geslacht en leeftijd met een maximale foutmarge van 1,86%. De enquête werd uitgevoerd in Q4 2020 door een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van Tempo-Team en in samenwerking met prof. dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan KU Leuven.

 

Over Tempo-Team

Tempo-Team is een van de grootste HR-dienstverleners gespecialiseerd in uitzendarbeid en HR-services in België, Duitsland en Nederland. 

Met >440 medewerkers, >100 kantoren en inhouse vestigingen stelt Tempo-Team in  België jaarlijks ongeveer 45.000 uitzendkrachten te werk. Tempo-Team is een toonaangevende marktspeler op het vlak van uitzendarbeid, inhouse services en huishoudelijke hulp via het stelsel van dienstencheques.

Met Exselsia is Tempo-Team ten slotte actief op het vlak van outsourcing van front office en reception services. Tempo-Team is actief in België, Nederland, Duitsland en maakt deel uit van Randstad Holding, de grootste HR dienstverlener ter wereld die topposities bekleedt in Australië, België, Canada, Frankrijk, Duitsland, India, Luxemburg, Nederland, Spanje, Zwitserland, Polen en het Zuidoosten van de Verenigde Staten.  www.tempo-team.be

Tempo-Team
Access Building
Keizer Karellaan 586/8
1082 Sint-Agatha-Berchem