Hug Your Boss Day: Baas verdient volgens werknemers schouderklopje maar 1 op 3* doet het nooit

Hug Your Boss Day: Baas verdient volgens werknemers schouderklopje maar 1 op 3* doet het nooit

Waardering werknemers voor corona-aanpak door hun management is nochtans groot

Het is morgen “Hug Your Boss Day”, een initiatief om het belang van een goede relatie tussen baas en medewerker onder de aandacht te brengen en werknemers aan te moedigen om hun leidinggevende ook eens een schouderklopje te geven voor hun werk. Want dat doet lang niet iedereen. Volgens 2 op 3 werknemers verdienen hun leidinggevenden dat eigenlijk wel en veel Belgen vinden ook dat hun bazen de coronacrisis goed aanpakken. Ondersteuning bij thuiswerk, aandacht voor werkplezier en heldere communicatie blijken belangrijke ingrediënten voor goed coronamanagement. Het resultaat daarvan? Werknemers die beter presteren en meer plezier beleven aan hun werk.

Naar aanleiding van “Hug Your Boss Day” peilde HR-dienstverlener Tempo-Team naar hoe het gesteld is met de relatie tussen werkgevers en werknemers na de moeilijke coronamaanden en veranderingen op de werkvloer die daarmee gepaard gingen. Met een gemiddelde score van 6,4/10 zijn werknemers tevreden over hun leidinggevenden en hun aanpak van de coronacrisis. Ruim een derde scoort zijn baas zelfs 8 op 10 of meer. Iets meer dan een kwart is daarentegen ontevreden met een score lager dan 6/10.

Recept van goed coronaleiderschap
De leidinggevenden die een goed rapport krijgen voor hun aanpak zorgden tijdens de lockdown opvallend vaker voor het nodige materiaal en omkadering om thuiswerk zo vlot en comfortabel mogelijk te laten verlopen (77%) in vergelijking met hun collega’s wiens aanpak minder gesmaakt werd (46%). Daarnaast bleven succesvolle managers in volle coronacrisis ook veel vaker werken aan een goede verstandhouding met hun medewerkers (83%) dan managers die minder goed scoorden (27%), bijvoorbeeld door waardering te tonen voor hun werk (85% vs. 25%) of begripvol te zijn wanneer iets fout loopt (86% vs. 42%). Werknemers die tevreden zijn over hun leidinggevende zeggen ook vaker dat hun baas inzette op hun werkplezier (71%) in vergelijking met hun collega’s die minder tevreden zijn hierover (19%) en dat de communicatie tussen hen en hun baas vlot verliep (58% vs. 12%). Voldoende transparant communiceren staat overigens met stip bovenaan het verlanglijstje van de ideale leidinggevende in coronatijden (79%). Waardering tonen (49%) en eerlijk zijn (46%) staan op plaats twee en drie. Daarmee ziet deze top drie er hetzelfde uit als voor de coronacrisis, al nam het belang van communicatie opvallend toe (zie cijfertabellen onderaan).

Die inspanningen werpen ook hun vruchten af op de werkvloer. Werknemers die tevreden zijn over het leiderschap van hun baas in coronatijd zijn namelijk productiever, gemotiveerder, meer tevreden over hun job en scoren hun werkplezier significant hoger (zie cijfertabellen onderaan).

Werkgevers leggen nieuwe accenten
De noodzaak aan specifiek coronamanagement is ook werkgevers niet ontgaan: een kwart zet vandaag meer in op betere communicatie met zijn medewerkers. Een vijfde spant zich extra in voor een betere verstandhouding met werknemers. Verder trekken heel wat werkgevers voluit de kaart van meer flexibiliteit. Zo geeft een derde zijn medewerkers meer autonomie dan voorheen en 7 op 10 werkgevers laten meer tijds-en plaatsonafhankelijk werken toe.

“Heel wat managers verdienen op deze ‘Hug Your Boss Day’ zeker een schouderklopje voor de inspanningen die ze leverden tijdens de voorbije maanden. Maar leidinggevenden kunnen ook een complimentje geven aan hun medewerkers, want ook zij zijn tevreden over hun prestaties. Dat werknemers alsmaar meer ruimte krijgen om hun werk zelfstandig te organiseren draagt in ruime mate bij tot meer werkplezier en jobtimisme. Uiteraard brengt die nieuwe manier van werken ook uitdagingen met zich mee, zoals zorgen dat iedereen goed weet wat er van hen wordt verwacht. Om de communicatie beter te stroomlijnen kunnen werkgevers en werknemers onder meer op vaste tijdstippen met elkaar overleggen, zij het fysiek, per telefoon of online.” vertelt Siska Van Cauwenberge, Director Operations bij Tempo-Team.

Bijlage: cijfertabellen

Top 3 eigenschappen van goede leidinggevende voor en na corona:

Story image

Impact van coronamanagement op productiviteit, motivatie, werktevredenheid en werkplezier:

Story image

*Dit blijkt uit een online bevraging van een representatieve steekproef van 1050 werknemers en werkgevers door het onafhankelijk onderzoeksbureau iVox in opdracht van Tempo-Team. De maximale foutmarge van het onderzoek is 2,94%. De steekproef is representatief op taal, leeftijd, geslacht en diploma. Het onderzoek werd gevoerd in juli 2020.

**Onderzoek gevoerd in het najaar van 2019

*** Significant verschil

 

Over Tempo-Team

Tempo-Team is een van de grootste HR-dienstverleners gespecialiseerd in uitzendarbeid en HR-services in België, Duitsland en Nederland. 

Met >440 medewerkers, >100 kantoren en inhouse vestigingen stelt Tempo-Team in  België jaarlijks ongeveer 45.000 uitzendkrachten te werk. Tempo-Team is een toonaangevende marktspeler op het vlak van uitzendarbeid, inhouse services en huishoudelijke hulp via het stelsel van dienstencheques.

Met Exselsia is Tempo-Team ten slotte actief op het vlak van outsourcing van front office en reception services. Tempo-Team is actief in België, Nederland, Duitsland en maakt deel uit van Randstad Holding, de grootste HR dienstverlener ter wereld die topposities bekleedt in Australië, België, Canada, Frankrijk, Duitsland, India, Luxemburg, Nederland, Spanje, Zwitserland, Polen en het Zuidoosten van de Verenigde Staten.  www.tempo-team.be

Tempo-Team
Access Building
Keizer Karellaan 586/8
1082 Sint-Agatha-Berchem