Kwart Belgische werknemers vindt loon niet eerlijk

Kwart Belgische werknemers vindt loon niet eerlijk

Toch zijn ruim twee op de drie Belgen tevreden tot zeer tevreden over hun loon

Belgische werknemers scoren hun loon 6,7 op 10*. Acht op de tien Belgen neemt dan ook vrede met zijn of haar loonpakket. Maar over de manier waarop hun salaris bepaald wordt bestaat nog veel onvrede. Werknemers vinden hun loon niet altijd in verhouding tot hun prestaties en willen meer transparantie. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van HR-dienstverlener Tempo-Team in samenwerking met prof. dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven.

42% van de Belgische werknemers is tevreden met zijn loon en 37% is zelfs erg tevreden. Maar ook één op vijf is minder gelukkig met zijn loonpakket. Die ontevredenheid hangt vooral samen met de manier waarop het loon bepaald wordt. Zo heeft ruim één op de drie werknemers het gevoel dat zijn loon niet in verhouding is tot zijn inspanningen, hoewel meer dan de helft van de werkgevers zegt dat dat wel het geval is. Bovendien vindt één op de vier werknemers niet dat de beslissingen over de verloning op een faire manier worden genomen. Verrassend genoeg is 17% van de werkgevers en leidinggevenden het daarmee eens.

Inspraak over loon minder belangrijk als jobinhoud top is

Evenredigheid en transparantie spelen dan ook een belangrijke rol bij de verloning. Werknemers die hun werk met plezier doen en dus gemotiveerd worden door de inhoud van hun werk hechten in verhouding weinig belang aan hun verloning (38% vs. 54% bij zij die minder werkplezier ervaren). Zij zijn vooral gevoelig voor de manier waarop het loon en de extralegale voordelen worden bepaald. Als dat fair verloopt, zijn ze tevreden (65% vs. 35%) en vinden ze inspraak over hun loonpakket minder belangrijk (44% vs. 54%).

“Maar belonen is meer dan geld alleen”, licht professor Anja Van den Broeck toe. “Met het oog op werkplezier en motivatie zijn andere vormen van waardering net zo belangrijk. Medewerkers die uitblinken kunnen bijvoorbeeld meer autonomie krijgen om hun eigen takenpakket vorm te geven, of ruimere mogelijkheden om een opleiding te volgen.”
Wim Van der Linden, woordvoerder van Tempo-Team, vult aan: “Daarnaast is het belangrijk om je niet blind te staren op enkel en alleen het brutoloon. Je moet naar het volledige pakket kijken. Welke extralegale voordelen biedt het bedrijf aan? Hoe zit het met de werk-privébalans? Is thuiswerk mogelijk? Daarnaast wint ook flexibiliteit op vlak van verloning aan belang. Denk maar aan het cafetariaplan, waarbij medewerkers een deel van hun salarispakket zelf kunnen invullen. Het is een kostenneutrale manier om de tevredenheid over het loonpakket te verhogen, omdat het inspeelt op de individuele noden en wensen van de medewerker. Ook bij Tempo-Team zetten we hier op in. Zo kan er een deel van het salaris onder andere omgezet worden in een leasefiets, een bedrijfswagen of IT-materiaal zoals een tablet, smartphone of een extra computerscherm voor thuis.”  

*Dit blijkt uit een online bevraging van een representatieve steekproef van 2.506 werknemers en 269 werkgevers in België, representatief op het vlak van taal, geslacht en leeftijd met een maximale foutmarge van 1,86%. De enquête werd uitgevoerd in Q4 2020 door een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van Tempo-Team en in samenwerking met prof. dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan KU Leuven.

 

Over Tempo-Team

Tempo-Team is een van de grootste HR-dienstverleners gespecialiseerd in uitzendarbeid en HR-services in België, Duitsland en Nederland. 

Met >440 medewerkers, >100 kantoren en inhouse vestigingen stelt Tempo-Team in  België jaarlijks ongeveer 45.000 uitzendkrachten te werk. Tempo-Team is een toonaangevende marktspeler op het vlak van uitzendarbeid, inhouse services en huishoudelijke hulp via het stelsel van dienstencheques.

Met Exselsia is Tempo-Team ten slotte actief op het vlak van outsourcing van front office en reception services. Tempo-Team is actief in België, Nederland, Duitsland en maakt deel uit van Randstad Holding, de grootste HR dienstverlener ter wereld die topposities bekleedt in Australië, België, Canada, Frankrijk, Duitsland, India, Luxemburg, Nederland, Spanje, Zwitserland, Polen en het Zuidoosten van de Verenigde Staten.  www.tempo-team.be

Tempo-Team
Access Building
Keizer Karellaan 586/8
1082 Sint-Agatha-Berchem