Bijna helft* werknemers vindt zijn job “zwaar beroep”

Bijna helft* werknemers vindt zijn job “zwaar beroep”

Aangepast takenpakket is volgens 8 op 10 beste remedie om langer te werken

Het regeerakkoord van de nieuwe regering omvat niet langer de aparte pensioenregeling voor de zogenaamde ‘zware beroepen’. 43% van de Belgen vindt nochtans dat zijn job onder die noemer valt. Driekwart vindt ook dat werken tot 65 jaar onhaalbaar is. Bij werknemers die hun beroep zwaar noemen is dat 9 op 10. Deze werknemers beleven ook minder plezier aan hun job. Een lichter, maar uitdagend takenpakket en een aangepast werkritme zijn volgens werknemers die hun beroep zwaar vinden de belangrijkste remedies om langer aan het werk te kunnen blijven. Een kwart van de werkgevers voorziet dit vandaag.

 Naar aanleiding van het debat over de zware beroepen, peilde Tempo-Team bij werknemers uit de privésector naar de perceptie van hun beroep. Daaruit blijkt dat vooral werknemers die aan de slag zijn in de private gezondheidszorg en industrie hun job het vaakst als ‘zwaar’ bestempelen in vergelijking met andere sectoren. Ook Franstalige werknemers en werknemers ouder dan 35 geven met respectievelijk 48% en 47% vaker dan hun Nederlandstalige (40%) en jongere collega’s aan (36%) dat ze een zware baan uitoefenen. Het zijn overigens eerder werknemers met een weinig flexibel werkschema (42%) en werknemers die geregeld overwerken (46%) die hun baan als “zwaar” beschouwen.

Zware job weegt op werkplezier
Werknemers die hun beroep zwaar vinden zijn ook minder gelukkig op het werk. Ze scoren hun werkgeluk slechts 6 op 10 en dat is significant lager dan hun collega’s die hun beroep niet zwaar vinden (6,4/10). Verder geven werknemers die hun beroep als ‘zwaar’ bestempelen, vaker aan dat ze hun job doen ‘omdat het moet’ (34% vs. 23%) en starten ze hun werkdag vaker met tegenzin (31% vs. 20%). Bijna de helft kan zich maar moeilijk ontspannen na het werk.

Bovendien gelooft 1 op 2  werknemers die hun beroep zwaar vinden, dat zijn werk een negatieve impact heeft op zijn gezondheid. 7 op 10 vrezen zelfs voor permanente fysieke of mentale klachten.

Om hun job langer te kunnen uitoefenen, vragen werknemers die vinden dat ze een zwaar beroep uitoefenen vooral om een aangepast takenpakket dat minder (fysiek) belastend is (89%). Daarnaast vinden ze het ook noodzakelijk dat hun job inhoudelijk uitdagend blijft (88%) en willen ze ook minder dat hun aantal werkuren vermindert (88%). Ruim een kwart van de Belgische werkgevers past vandaag het werk aan om een langere loopbaan mogelijk te maken. 1 op de 5 investeert ook in meer in de gezondheid van hun werknemers en 1 op 10 organiseert meer opleidingen voor 50-plussers.

 “Een langere loopbaan wordt de norm en om die haalbaar te maken is er werk aan de winkel. Werkgevers kunnen ook binnen hun bedrijf al maatregelen nemen, zoals aantrekkelijkere en haalbaardere jobs. Maar ook investeren in het jobgeluk en werkplezier van hun medewerkers kan een oplossing bieden. Uit deze bevraging is namelijk ook gebleken dat wie gelukkig is op het werk, meer bereid is om langer te werken en positiever staat tegenover een hogere pensioenleeftijd,” aldus Wim Van der Linden, woordvoerder bij Tempo-Team.

 *Dit blijkt uit de bevraging van een representatieve steekproef van 1300 Belgische werknemers en werkgevers uit de privésector in oktober 2018 door een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van Tempo-Team. De maximale foutmarge van het onderzoek bedraagt 2,94%.

 

Over Tempo-Team

Tempo-Team is een van de grootste HR-dienstverleners gespecialiseerd in uitzendarbeid en HR-services in België, Duitsland en Nederland. 

Met >440 medewerkers, >100 kantoren en inhouse vestigingen stelt Tempo-Team in  België jaarlijks ongeveer 45.000 uitzendkrachten te werk. Tempo-Team is een toonaangevende marktspeler op het vlak van uitzendarbeid, inhouse services en huishoudelijke hulp via het stelsel van dienstencheques.

Met Exselsia is Tempo-Team ten slotte actief op het vlak van outsourcing van front office en reception services. Tempo-Team is actief in België, Nederland, Duitsland en maakt deel uit van Randstad Holding, de grootste HR dienstverlener ter wereld die topposities bekleedt in Australië, België, Canada, Frankrijk, Duitsland, India, Luxemburg, Nederland, Spanje, Zwitserland, Polen en het Zuidoosten van de Verenigde Staten.  www.tempo-team.be

Tempo-Team
Access Building
Keizer Karellaan 586/8
1082 Sint-Agatha-Berchem